MALİ DANIŞMANLIK

Mali Danışmanlık Hizmetleri

Mali Danışmanlık

  • Resmi Defterlerin Tutulması
  • Aylık kar zarar çalışmalarının yapılarak müşterilerimize bildirilmesi
  • Muhasebe kayıtlarının tutularak, Vergi Beyannamelerinin hazırlanması (Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi, Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi)
  • Beyannamelerin internet aracılığıyla vergi dairesine sunulup, tahakkuk ettirilmesi
  • Ödemelerin zamanında yapılması ile ilgili takipte müşterilerimize yardımcı olunması
  • Müşterilerimize, finansal planlamalarında yardımcı olmak amacıyla vergi ödeme takviminin hazırlanması
  • Bankalara verilecek mali verilerin hazırlanması