GENEL KURULLAR VE TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel Kurullar ve Tasfiye İşlemleri

Genel Kurullar ve Tasfiye İşlemleri

Ticari hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri de tüzel kişilik şeklinde kurulan şirketlerden Anonim Şirket’lerdir. Kurulmuş olan Anonim şirketlerin ömrünün sonlanmasından biri de şirketin Tasfiyeye girerek tasfiye şartlarını oluşturarak son bulmasıdır. Şirketin tüm aktiflerinin paraya çevrilip, alacaklarının tahsil edilerek, şirketin tüm borçlarının ödenmesi, vergi ve Amme alacağından sonra kalan tasfiye artığının da şirket hissedarlarına sermayeleri oranında ödenmesidir.