İHRACATTA K.D.V. İADESİ DANIŞMANLIĞI

İhracatta K.D.V. İadesi Danışmanlığı

İhracatta K.D.V. İadesi Danışmanlığı

  • KDV İadesi konusundaki her türlü danışmanlık hizmetinin sunulması, KDV iade eğitiminin verilmesi, KDV İadesine esas listelerin hazırlanması, İade tutarının tespit edilmesi, YMM raporlarının hazırlanması bu departman tarafından Yeminli Mali Müşavir (YMM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), uzman ve denetçilerden oluşan deneyimli kadromuzla büyük bir titizlikle yerine getirilmektedir.
  • Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi
  • Nakden veya mahsuben iade işlemleri için gerekli olan Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının zamanında düzenlenmesi ve raporun sonuçlandırılması
  • Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi
  • İade tutarının tespiti ile iadeye esas listelerden indirilecek KDV listesi, Yüklenilen KDV listesi, satış faturaları listesi, gümrük beyanname listesi, hesaplama tablosunun sistem formatında hazırlanıp sisteme yüklenmesi
  • KDV iade kontrol raporlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi
  • Vergi dairesince talep edilecek Özel amaçlı raporların hazırlanması
  • Dahilde İşleme İzin belgesi kapsamında tecil terkin veya iadelere ilişkin YMM raporlarının hazırlanması
  • Özel esaslara tabi mükelleflere danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Her iade türündeki KDV iadesindeki usul ve esaslarla, iadelerde dikkat edilecek hususlar ile özellikli durumlara ilişkin eğitimlerin verilmesi